top of page

Adatvédelmi ismeretek képzés 2023.02.16. és 23.
Kedves Kolléga!

A Független Pedagógiai Intézetben 2018 szeptemberében indítottuk el – azt az immár tíz sikeres kurzust megért – 16 órás képzésünket, mely a GDPR által előírtak alapján valamennyi köznevelési intézményben kötelezően megbízandó adatvédelmi tisztviselők (DPO) számára nyújtott elméleti és gyakorlati ismereteket beható jogszabály-értelmezéssel és számos jogeset-elemzéssel összekapcsolva. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egyre nagyobb szükség van egy olyan képzés iránt, mely nem csak az adatvédelmi tisztviselők, hanem az intézményi adatkezelésben fokozott felelősséggel résztvevők, így az intézményvezetők, intézményvezető-helyettesek, óvodatitkárok és iskolatitkárok, rendszergazdák, sőt az intézményt fenntartók számára is hasznos információkkal, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal szolgál.

A képzés tematikájának részét képezik azok az új adatkezelési szabályok, amelyek a 2020/2021. tanévben kerülnek alkalmazásra a köznevelési intézményekben. Különösen fontos része a képzés tananyagának a 2021-ben esedékes adatvédelmi hatósági ellenőrzés vizsgálati tárgyai és módszertana.

A képzés ára: 50.000 Ft

A két napból álló képzésenmely nem akkreditált – jól használható segédanyagokat is kapnak a résztvevők.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás birtokában hallgatóink adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására elméleti ismeretekkel felvértezve vállalkozhatnak bármely magyarországi köznevelési intézményben.

A képzés várható időpontjai:

2023. február 16. és 23.

A képzés helyszíne: ONLINE- ZOOM rendszeren keresztül

Az alábbi linken lehet jelentkezni:

https://forms.gle/H4VEp71hUYoHywdx8


Előadók:

Dr. Klausmann Kornél ügyvéd - 13-16 óráig

Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő 9-12.30 óráig

Tematika:

ELSŐ KÉPZÉSI NAP

9-12.30 óráig

Az uniós adatvédelmi rendelet, mint az adatkezelést meghatározó jogi norma

Általános jogi háttértudás a GDPR-ról

A köznevelési intézmények GDPR-ral összefüggő teendői

Az adatkezelés jogalapjai a köznevelési intézményben. A gyermekek, tanulók, a szülők és a munkavállalók az érintetti jogok és azok érvényesítése terén. Az előzetes tájékoztatás szerepe

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai, főbb felelősségi körök (feladatspecifikáció megjelenése a munkaköri leírásban, a nevelési-oktatási intézmény szabályozó dokumentumaiban)

13-16 óráig

Jogeset-elemzések


MÁSODIK KÉPZÉSI NAP

9-12.30 óráig

Az adatvédelmi incidens fogalma, jelentősége az intézmény adatvédelmi tevékenységében. Kezelésének jogi és technikai kérdései

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése a köznevelési intézményekben (intézményi közzétételi lista, honlap, KIR, INYR). Különleges adatok. Az adatvédelmi nyilvántartás


13-16 óráig

Jogeset-elemzés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége, hatáskörei, eljárásai.

Az adatvédelmi tisztviselő, mint kapcsolattartó pont

Várjuk szeretettel!


Üdvözlettel:

Juhász Ildikó

intezet@fupi.hu

FÜPI Kft. ügyvezetője

bottom of page