top of page

Adatvédelmi ismeretek képzés- online ősszel indul
Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!  Kedves Kolléga!

 

A Független Pedagógiai Intézetben 2018 szeptemberében indítottuk el – azt az immár huszonegy sikeres kurzust megért – 16 órás képzésünket, mely a GDPR által előírtak alapján valamennyi köznevelési és szakképző intézményben kötelezően megbízandó adatvédelmi tisztviselők (DPO) számára nyújtott elméleti és gyakorlati ismereteket, beható jogszabály-értelmezéssel és számos jogeset-elemzéssel összekapcsolva. A tapasztalatok azt mutatják, hogy változatlanul nagy szükség van a képzésre, mely nem csak az adatvédelmi tisztviselők, hanem az intézményi adatkezelésben fokozott felelősséggel résztvevők, így az igazgatók, igazgatóhelyettesek, óvodatitkárok és iskolatitkárok, rendszergazdák, sőt az intézményfenntartók számára is hasznos információkkal, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal szolgál mind a köznevelési, mind a szakképző intézmények tekintetében.

 

A képzés tematikájának szerves részét képezik azok az új ágazati adatkezelési szabályok, amelyek 2024. január 1-jén léptek hatályba, továbbá az adatnyilvántartás és adatkezelés egyes megváltozott normái. Az egyes témák tárgyalásánál ismertetésre kerül a releváns európai bírósági és magyar hatósági esetjog. Különösen fontos eleme a tanfolyami tananyagnak az adatvédelmi hatósági eljárás vizsgálati tárgyai és módszertana.

 

A két napból álló képzésen – mely nem akkreditált – jól használható segédanyagokat is kapnak a résztvevők.

 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás birtokában hallgatóink adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátására elméleti ismeretekkel felvértezve vállalkozhatnak bármely magyarországi köznevelési vagy szakképző intézményben.

 

A képzés ára: 60.000 Ft

 

A képzés időpontjai:

ősszel lesz, pontos időpontot később

 

A képzés helyszíne: ONLINE-ZOOM rendszer

 

Tematikus meghívó:

 

 

ELSŐ KÉPZÉSI NAP

9-12.30 óráig

Az uniós adatvédelmi rendelet, mint az adatkezelést meghatározó jogi norma

Általános jogi háttértudás a GDPR-ról

A köznevelési intézmények GDPR-ral összefüggő teendői

Az adatkezelés jogalapjai a köznevelési intézményben. A gyermekek, tanulók, a szülők és a munkavállalók az érintetti jogok és azok érvényesítése terén. Az előzetes tájékoztatás szerepe

Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai, főbb felelősségi körök (feladatspecifikáció megjelenése a munkaköri leírásban, a nevelési-oktatási intézmény szabályozó dokumentumaiban)

13-16 óráig

Jogeset-elemzések


MÁSODIK KÉPZÉSI NAP

9-12.30 óráig

Az adatvédelmi incidens fogalma, jelentősége az intézmény adatvédelmi tevékenységében. Kezelésének jogi és technikai kérdései

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése a köznevelési intézményekben (intézményi közzétételi lista, honlap, KIR, INYR). Különleges adatok. Az adatvédelmi nyilvántartás


13-16 óráig

Jogeset-elemzés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége, hatáskörei, eljárásai.


Várjuk szeretettel!Juhász Ildikó

intezet@fupi.hu

FÜPI Kft. ügyvezetője


Kommentare

Kommentare konnten nicht geladen werden
Es gab ein technisches Problem. Verbinde dich erneut oder aktualisiere die Seite.
bottom of page