top of page

Szupervízió

A szupervízió hatékony módszer a pedagógusokat leginkább sújtó, fenyegető burn-out jelenség, a kiégés kivédésére; saját szakmai személyiségfejlesztésre, szervezetépítésre-, fejlesztésre; az intézmény szakmai fejlesztésére.

Astrid Schreyoegg Németországban működő szupervízor – a Professionelles Coaching in Praxis und Ausbildung – című művében áll az a mondat, ami összefoglalja a szupervízió lényegét:

„a foglalkozásbeli örömök és bánatok tematizálása”!

 A folyamat középpontjában a pedagógus áll, sikereivel, bánataival és a problémáival. A szupervízor ebben a folyamatban partner, támogató, segítő, kísérő azon az úton, ahol a pedagógus képes mobilizálni az erőforrásait, s ezek segítségével megtalálják az elakadás, a stressz okait.  A szupervízió az önreflexió eszközeivel segítheti abban a pedagógust, hogy az adott körülmények között a lehető legoptimálisabban végezhesse a munkáját. Az iskolában – az élet legtöbb területén is – a folyamatok végeredményeivel szembesülünk, sokszor csak részesei vagyunk a körülöttünk zajló eseményeknek, nem tudatosulnak a motívumok.

 A szupervízióban a szupervizált pedagógus rápillant a saját maga által alkotott hiedelmekre, érzelmei meghatározottságára, szubjektív észlelése korlátaira, de ami még fontosabb: saját belső lehetőségeinek gazdagságára is. S mivel a szupervízióban az erősségekre, az erőtartalékokra építünk, esély van a hiteles elmozdulásra, elindulhat a fejlődés.

 A folyamat középpontjában a szupervizált pedagógus szakmai személyisége áll, aki saját tapasztalataiból indul ki, és oda csatol vissza. Azt segíti, hogy rápillanthasson a saját munkájára, érzéseire, céljaira, gondolataira, tapasztalataira. Az a fontos, hogy ő mit gondol, mit lát célként, milyen nehézségek állnak előtte, ezeket milyen tapasztalatok alapján oldhatja meg, teheti önmaga számára könnyebbé, vagy korrigálhatja a lépéseit. Ez a folyamat meggyőződésem szerint, segít a pedagógusoknak kimozdulni abból a megfagyott állapotból, amibe „beszorultak”. A tudatos pedagógiai munka elengedhetetlen a megújuláshoz, a változtatás megkezdéséhez.

 

Ajánljuk:

Azoknak a pedagógusoknak, akik úgy érzik, hogy elakadtak, akik új célok megvalósításán gondolkodnak, akiknek problémája még nem pszichológusi eset, de már beszélni kell róla.

Azoknak a vezetőknek, akik a saját fejlődésüket szeretnék megtámogatni.

Azoknak a tantestületeknek, ahol a fejlesztő mag inspirálása szükséges.

Mindazoknak, akiknek szükségük van önreflexióra, kísérőre az úton!

Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk!

Szupervízor kollégáink a Károli Gáspár Egyetem szupervízor szakán végzett szakemberek.

Bővebb információért kérjük keressen minket az intezet@fupi.hu e-mail címen!

bottom of page