top of page

Önismeret mesékkel

Önismeret és segítő technikák a mesék segítségével

 

30 órás akkreditált képzés/akr. szám: 575/228/2017

A kurzus vezetője: dr. Boldizsár Ildikó

A kurzus díja: 80.000 Ft/fő

Jelentkezés:

 

A kurzus célja, hogy a pedagógusok saját élményű megtapasztaláshoz jussanak a meseterápia alkotó-fejlesztő ágának önismeretre vonatkozó módszertanából, valamint tapasztalatot szerezzenek a segítségnyújtás mesékben megőrzött formáiról.
A megismert módszertan segítségével mindennapi munkájuk során alkalmazni tudják a mesék által kínált önismereti lehetőségeket, képesek lesznek elkészíteni a Metamorphoses Mesekártyát és a Segítő Mesekártyát,azaz megismerik a Metamorphoses Meseterápiás Módszer objektív és szubjektív mátrixának alkalmazási lehetőségeit, valamint a mesék külső és belső térképének használatát.
Megtanulják felismerni, hogy milyen nevelési helyzetekben használják a meséket interperszonális vagy intrapszichés módon. Különlegessége a programnak, hogy hangsúlyozottan megismerik a varázsmesék egyik állandó szerepkörének, a segítőnek a mesékben betöltött funkcióit, valamint mindazon segítő technikákat, amelyek ebben a mesetípusban megjelennek.
A kurzus utolsó harmadában kifejezetten a kiégés megelőzéséhez kapnak gyakorlati útmutatást.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: 90 % jelenlét, ellenőrzés. A képzés végén egy házi dolgozatot kell készíteni, a tanult szempontok alapján, melynek leadási határideje a képzés végétől 10. nap.

bottom of page