top of page

Fenntarthatóság

Az alábbi képzések 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések, tehát beszámíthatók a kötelezőn megszerzendő pontszámokba.

Érdeklődni lehet az intezet@fupi.hu címen.

A képzések indulásáról a honlap főoldalán tájékozódhatnak.

Ingyenes képzés: 9-10 osztályban tanító kollégáknak (a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával valósul meg)

A képzés címe: Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására (30 óra - akkreditált képzés)

Mint ahogy bizonyára Ön is értesült róla, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával az Alapértékek közhasznú a 9-10-es évfolyamos tanulók számára a fenntarthatóság témakörében új tantárgy felvételére van lehetőség. A tantárgyhoz taneszközcsomag készült, mely egy kerettantervből, egy Zöld Föld című tankönyvből és munkafüzetből, valamint a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagból áll. A fenti kiadványok és dokumentumok az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők

A fenntarthatóság tantárgy heti egy órában, a szabadon tervezhető órakeretben integráló tantárgyként biztosítja a fenntarthatóság képzését, a kapcsolódó kompetenciák fejlesztését. A többi kötelező tárgyban megjelenő fogalmak, tudásanyag rendszerbe foglalásával, a kérdés komplexitásának bemutatásával, egyes kiemelt területek részletes leírásával, a rendszergondolkodást, felelősségvállalást segítő gyakorlatok, játékok, projektek beépítésével biztosítja a fenntartható életvitelre való felkészítést.

A 9–10. évfolyamon belépő tantárgy célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók– saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, miközben ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyat bármely szakos pedagógus taníthatja, ám a témával való foglalkozás megfelelő felkészültséget igényel. Ehhez kíván segítséget nyújtani a 172/8/2021 számú akkreditált továbbképzés, melyet a FÜPI Kft szervez.

bottom of page