top of page

Klasszikus és kortárs mesék

Klasszikus és kortárs mesék alkalmazása az alkotó-fejlesztő meseterápiában

30 órás akkreditált képzés/akr. szám: 107/101/2016

A kurzus vezetője: Boldizsár Ildikó

A képzés díja: 80.000 FT/fő

Előfeltétele: Az alkotó-fejlesztő meseterápia című képzés elvégzése

Személyes és online formában is szervezzük.


A "Klasszikus és kortárs mesék alkalmazása az alkotó-fejlesztő meseterápiában" folytatása az "Alkotó-fejlesztő meseterápia" 30 órás akkreditált képzésnek.

A kurzus célja a klasszikus és kortárs mesék pedagógiai szempontú vizsgálata. A pedagógusok ismerjék meg és tudják használni a legkiválóbb klasszikus és kortárs meséket munkájukban. Ismerjék meg az utóbbi 10 év gyermekirodalmát, váljanak képessé a komplex elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretanyag elsajátítása után az érzelmi, értelmi és szociális kompetenciák fejlesztésére. A tanfolyamon sorra vessük azokat a klasszikus és kortárs műmeséket, amelyek a gyerekek megváltozott társadalmi helyzetére reagálva lélektani hitelességgel mutatják be nehézségeit, dilemmáit, és követendő példákat mutatnak ezek rendezésére. A tanfolyam kifejezetten gyakorlat-orientált: miután a résztvevők elsajátították az alkotó-fejlesztő meseterápia alapjait, foglalkozásterveket készítenek a következő nevelési helyzetekre: dac, önállósodási törekvések;   baráti kapcsolatok zavarai: összeveszések, kibékülések, kiközösítés, ellenségeskedés, rivalizálás; harag, agresszió, düh, hazudozás; figyelemzavar; bánat, szomorúság, életuntság; félelem, szorongás; másság, idegenség, előítéletek; családi konfliktusok (válás, testvérféltékenység, szülő-gyerek konfliktusok); gyász. A kurzus utolsó részében a résztvevők személyre szabott meséket alkotnak, hogy szükség esetén ezzel a technikával is segíteni tudjanak.

Tanúsítvány kiadásának feltétele: 90%-os jelenlét, ellenőrzés. A képzés végén egy foglalkozástervet kell készíteni, a tanult szempontok alapján, melynek leadási határideje a képzés végétől 10. nap.
 

bottom of page