top of page

Egyéni fejlesztés mesékkel

Egyéni fejlesztés a mesék segítségével

30 órás akkreditációs képzés/akr.szám: 9/46/2018

A kurzus vezetője: dr. Boldizsár Ildikó

A képzés díja: 80.000Ft/fő

Jelentkezés:

A kurzus célja a mesék egyéni fejlesztésben való szerepének megismerése és a metamorphoses-meseterápia módszerének egyéni helyzetekben való alkalmazása. A pedagógusok megismerik a csoportos és egyéni meseterápia közötti módszertani különbségeket, és el tudják különíteni ezeket a pedagógusi munkájukban is. Megismerik a mesék kiválasztásának alapjául szolgáló mintázat-technikát: a probléma mintázatát éppúgy felismerik és rögzítik, mint a mesék jellegzetes mintázatait és cselekvési kódjait. A képzés megismertet azokkal a mesetípusokkal, amelyek leginkább alkalmasak egyéni fejlesztésre. Kiemelt hangsúlyt kap a fejlesztendő területekhez kapcsolódó mesemotívumok és üzenetek megértésének technikája is.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: 90 % jelenlét, vizsga.  A képzés házi dolgozattal és szóbeli vizsgával zárul. Az írásbeli dolgozat témája: egy több alkalmas meseterápiás fejlesztési terv készítése egyéni foglalkozásra a szükséges fejlesztési területen belül..A házi dolgozat elkészítésének határideje: a képzés befejezését követő 30. nap.
A szóbeli vizsgán először az elméleti ismereteikről adnak számot, majd egy kihúzott tétel alapján a helyszínen kidolgoznak egy nevelési helyzetnek megfelelő  egyéni fejlesztési tervet. 

bottom of page