top of page

Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő előadása 09.26.
MEGHÍVÓ

SZAKMAI KONFERENCIÁRA

2023. szeptember 26-án (kedden) 14.00 órai kezdettel

– kizárólag személyes jelenléti formában –

Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtása

címmel szakmai fórumot tart

Témáink:

• A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény személyi, tárgyi és időbeli hatálya

• Új, egységes foglalkoztatási státus: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

• Kivételi szabályok: mikor nem történik meg a jogállásváltozás

• A létszámfinanszírozás új törvényi keretszabályai

• A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak foglalkoztatása

• A munka törvénykönyvének hatálya alatt foglalkoztatottak a köznevelési intézményben

• Az elektronikus ügyintézés a munkáltatói jognyilatkozatok közlése terén

• A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésének szabályai (pályáztatás, kinevezés, próbaidő)

• A jogviszony megszüntetésének szabályai (lemondás, felmentés, végkielégítés, fegyelmi hatályú elbocsátás)

• Új jogintézmény: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás, konnexiói az etikai eljárással

• A jogviszony jogellenes megszüntetésének egyes jogkövetkezményei: a visszahelyezhetőség

• Az óvodapedagógusokra, az óraadókra és a vendégtanárokra vonatkozó egyes szabályok

• A köznevelési intézmény igazgatójának feladat- és hatáskörei, különös tekintettel a tankerületi központ által fenntartott intézményekre

• A besorolás és a bérezés szabályai: új definíciók, a minősítési kötelezettség változása, a havi illetmény és az egyes illetményelemek, az esélyteremtési illetményrész, illetménypótlékok és rendszeresen végzett feladatokért járó megbízási díj (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, osztályfőnök)

• A pedagógusok belső teljesítményértékelése

• Az eseti és a tartós helyettesítés, a többlettanítási óradíj

• A munkaidő és a pihenőidő szabályai: a kötetlen munkaidő korlátozása, az egyes szabadságok és tartamuk

• A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő mértéke

• A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás szabályai (kiküldetés, átirányítás – a tankerületi központok sajátos helyzete)

• A köznevelési foglalkoztatotti jutalom szabályai

• Pedagógus-munkakör nem pedagógussal történő betöltése (felsőfokú oktatási intézmény utolsó éves hallgatójának alkalmazása, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott pedagógiai feladatokkal történő megbízása)

• A köznevelési törvény igazgatási tárgyú és más, kapcsolódó törvényi szabályozóknak az életpályatörvénnyel koherens módosításai

• és amit tisztelt hallgatóink felvetnek, kérdeznek…

Bonus: Az előadás szerkesztett anyaga (*pdf)


Helyszín: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. FÜPI


Jelentkezni az alábbi linken lehet:


https://forms.gle/Q8fZyyCgc55J4M7RA


Részvételi díj: 5000 Ft

Fizetés módja: átutalással

FONTOS! Az utalásnál a közlemény rovatba csak a számlán szereplő sorszámot kell beírni, mást nem!

Kérem, csak a számla megérkezése után fizessen!

Bankszámlaszám: FÜPI KFT 11702005-21457483-00000000

Az átutalásnak a rendezvény előtt kell megérkeznie.


Egyéb információk:

Az előadás anyaga megrendelhető pdf formátumban.


A z előadás anyagának díja: 4000 Ft


Kérjük, hogy az előadáson való részvétellel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az intezet@fupi.hu e-mail címre küldje.


Felhívjuk figyelmüket a FÜPI Kft. által szervezett októberi GDPR-képzésünkre, melyre már leget jelentkezni az alábbi linken:

https://www.fupi.hu/post/the-rising-sense-of-wanderlust


Üdvözlettel:

Juhász Ildikó

FÜPI Kft

ügyvezető igazgató

intezet@fupi.hu

bottom of page