top of page

Ingyenes képzés pedagógusoknak
Kedves Kolléga!


Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával elkészült a középiskolák 9-10. és a 11-12. évfolyam számára a fenntarthatóság témakörében taneszközcsomag készült, mely egy kerettantervből, egy Zöld Föld című tankönyvből és munkafüzetből, valamint a pedagógusoknak szóló módszertani segédanyagból áll. A fenti kiadványok és dokumentumok az alábbi linken vagy az OH honlapján érhetők el:


https://kbka.org/tankonyv/

www. zold-fold.hu


A fenntarthatóság - tantárgyként vezethető be a gimnáziumok 9-10. és a 11-12. évfolyamán, de tartalmában és módszereiben alkalmas a komplex természettudományi ismeretek kiegészítésére, az osztályfőnöki órákon vagy szakkörökön való feldolgozásra is.

A cél elsősorban az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez

A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a diákok mindennapi tapasztalataihoz, ezekből kiindulva mutatnak rá a globális problémákra. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás.

A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni.

A tantárgyat, 9-10. évfolyamon bármely szakos pedagógus taníthatja, ám a témával való foglalkozás megfelelő felkészültséget igényel.

A 11-12. évfolyamon természettudomány vagy társadalomismeret végzettségű kolléga taníthatja, a tárgyból érettségizni is lehet.

Ehhez kíván segítséget nyújtani az Alapértékek Közhasznú KFT. által akkreditált továbbképzés, melyet a FÜPI KFT szervez.


A 9-10. osztályban tanító kollégáknak szóló 30órás, akkreditált képzés címe:

Folyamatba ágyazott felkészítés a Zöld Föld nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására


A képzés célja:

A továbbképzés elsődleges célja, hogy a pedagógusok a gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék a fenntarthatóság tantárgy, illetve a Zöld Föld programcsomag tartalmát, szemléletét és tanításának eredményes módszereit.


A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • Részvétel 90%, azaz az online vagy a személyes találkozókról 2 órát lehet hiányozni

  • Ha online valósul meg a képzés, akkor stabil internet szükséges, illetve olyan gépre, mely alkalmas a kép és a hang használatára

  • Folyamatba ágyazott tanulás szakaszában (10 óra): Kiscsoportokban 2x 45 perces vagy 1,5 órás elkészítése, ennek alapján a foglalkozás egyéni megtartása a saját intézményében, közös kiscsoportos megbeszélés

  • Minimum 4 órás tematikus terv összeállítása a 9. vagy 10. évfolyam számára a tankönyv bármely témájában. Beadás határideje: a továbbképzést követő második hét vége,

Ebben az évben már minden csoport betelt.


Várólistára az alábbi linken lehet jelentkezni:

https://forms.gle/f1yqx8kHAPEHEPFp611-12. osztályban tanító kollégáknak szóló 30órás, akkreditált képzés címe:

Felkészítés a Zöld Föld haladóknak nevelési-oktatási program iskolai alkalmazására


A képzés célja: A résztvevők megismerkedjenek a 11-12. évfolyam számára készült taneszközökkel (kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv). Gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék és elsajátítsák a fenntarthatóság iskolai oktatásának szempontrendszerét és módszertanát, valamint a projektérettségi követelményeit és jellemzőit.


A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • Részvétel 90%, azaz az online vagy a személyes találkozókról 2 órát lehet hiányozni

  • Ha online valósul meg a képzés, akkor stabil internet szükséges, illetve olyan gépre, mely alkalmas a kép és a hang használatára

  • 1,5 órás óraterv elkészítése, majd ennek megtartása a saját intézményben

  • minimum 4 órás tematikus terv elkészítése a 11-12. tankönyv bármely témájából. Beadás határideje: a továbbképzést követő második hét vége,


Ebben az évben már beteltek a képzési időpontok.


Várólistára az alábbi linken lehet jelentkezni:

https://forms.gle/ngk91n7n7ZmSmKJG6


Legközelebb 2023-ban indítunk képzést, melynek időpontjáról a várólistára jelentkezett kollégák kapnak először értesítést.


Tantestületeknek

3-5 órás ingyenes tantestületi (általános felkészítő) képzést azoknak az iskoláknak ajánljuk, ahol több kolléga érdeklődik a tantárgy iránt. Decemberig még van lehetőség személyes vagy online képzést rendelni.

Ha kérdése van, írjon az intezet@fupi.hu címre


Juhász Ildikó

ügyvezető-igazgató

bottom of page