Akkreditált továbbképzések

FAT akkreditációs lt.szám: AL-1094;  FMK nyilv.szám: 01-0655-04

Jelentkezés feltétele: minimum 12 fő

Áraink: tantestületi képzés: 15-20 főig 600.000 Ft

                    egyéni képzés esetén: 50.000 Ft/fő a 30 órás;

100.000 Ft/fő a 60 órás

Érdeklődni lehet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Az alábbi képzések 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések, tehát beszámíthatók a kötelezőn megszerzendő pontszámokba.

A képzések indulásáról a honlap főoldalán tájékozódhatnak.

Saját alapítású akkreditált képzéseink:

1. Az „Alkotó-fejlesztő meseterápia”- Boldizsár Ildikó vezetésével (30 órás)

című kurzust ajánljuk mindazoknak a pedagógusoknak, akik szeretnék a népmesékben rejlő lehetőségeket munkájukban kiaknázni. Sajnos a népmesék egyre inkább kiszorulnak a gyerekek életéből, pedig a mese lélektani hatása (megnyugvás, középpontba rendeződés, feszültség- és szorongásoldás) és tudásközvetítő funkciója mellett a mesék alkalmasak egy közösség létrehozására, formálására és megtartására is. Ráadásul a mesék nagy előnye, hogy észrevétlenül tanítanak, azaz akadálytalanul juttatják az információkat a megfelelő helyekre. Ha mindezeket figyelembe vesszük, egyértelművé válik, hogy olyan preventív eszköz van a birtokunkban, amely rengeteg kapcsolódási zavart képes megelőzni, mégpedig úgy, hogy didaktikus eszközök és szándékok nélkül segíti és fejleszti például:

-           az olvasási készséget és a szövegértési képességet

-           az önálló tanulás képességét

-           az érzelmi intelligenciát

-           a képzeletet és a fantáziát

-           a belső és külső világokban való eligazodást

-           az erkölcsi értékrend megszilárdítását

-           a női és férfi szerepek tisztázását

-           az élet és halál kérdéseivel való bátor szembenézést.

Mindezeken kívül a mesék az életkori sajátosságoknak megfelelő hatást is kifejtenek, ezért nagy jelentősége van annak is, hogy kinek, mikor, mit és hogyan mesélünk. A kurzuson ezekre a kérdésekre is választ kapnak a résztvevők.

A képzés elvégzése nem ad jogosítványt meseterápia képzés tartására, kizárólag az ott tanult módszerek alkalmazására!!!!!

Visszajelzések az előző képzésekről:

1. „Örömmel csinálom azóta is a gyerekekkel a meseterápiás foglalkozásokat, és nagyon érdekes dolgokat tapasztalok, olyanokat, amikre nem is gondoltam volna. Tényleg beváltak a kezdő rítusok, mondókák, a testtudatosítás, a fantázia játékok. Jó érzés, tudatosabban mesélni a gyerekeknek. Örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon!”

2. Szeretném megköszönni, hogy részt vehettem a tanfolyamon. Nagyon élveztem minden percét. Az első alkotó-fejlesztő meseterápiás csoportom az óvodában volt. Nagy élmény volt számomra,és a gyerekek is élvezték. Hihetetlen dolgokat hozott elő belőlük. Szeretném ezt rendszeresen csinálni.”

3. „Nagyon szépen köszönöm Neked a módszeredet, a tanítást, a lehetőséget, hogy megújulhatok a munkámban. Nagy élményt adott az eddigi 3 mese-foglalkozás mind nekem, mind a gyerekeknek. A legeslegjobb az egészben az a hatás, az a nyugalom, ami a mesemondáskor létrejön, és a gyerekek csillogó szeme, örömteli arca, és nem utolsósorban az a nyugalom, ami engem is megszáll ilyenkor!”

4. Azóta már több alkalommal is meséltem,és tudom, hogy valahogy így szeretném ezek után ezt csinálni, ahogy tőled tanultam, és megtapasztaltam. A gyerkőcök visszajelzései nagyon jók. A saját fiamnál is alkalmazom a tanultakat, szorongó, régebben mutista gyerek volt, iskolába megy ősszel, és kicsit újra jelentkeztek a régebbi problémák. Tegnap a pszichológusa elmondta, hogy nem tudja mi változott meg nála, de gyakorlatilag minden, mert nagyon sokat mesél, felszabadultabb, ismét sokat rajzol, sokkal közlékenyebb.”

5. Mellékelten küldöm a vizsga tervezetet, hozzá a választott mesét is és még egy mesét, amit ovisaim szülei számára írtam, mert a három napos tanfolyam alatt Mónit és engem kolleginák helyettesítettek, és ez a szülőket jobban megviselte, mint a gyerekeket. Nem értették, hogy miért kellett elmennünk mindkettőnknek. Így hát megmagyaráztam nekik ezzel a mesével, amit részben egyik kedvenc mesém, Bagossy László Sötétben Látó Tündér című meséje, más részben pedig a tanfolyam csodálatos három napja ihletett. A képzés végére értettem meg igazán, hogy miért jelentett nekem olyan sokat az előbb említett mese.

A kíváncsi óvó nénik (Bodáné Csillik Böbe meséje)

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon két óvó néni. Ez a két óvó néni olyan kíváncsi volt, hogy egy napon felkerekedett, és elindult vándorútra.

Jártak már sok-sok úton, jártak az Óperenciás tengeren innen és túl, jártak az Üveghegy tetején, jártak ott is, ahol a kis kurta farkú malac túr, de egy helyen még sosem jártak: nem jártak ott, ahol a madár sem jár. Elhatározta hát ez a két kíváncsi óvó néni, hogy megkeresi ezt a birodalmat. Kérdezték itt is, kérdezték ott is, hogy hol lehet az a hely, mígnem egyszer egy madarat hallottak énekelni. Ez a madár olyan szépen énekelt, hogy a két kíváncsi óvó néni csak hallgatta, hallgatta. Egészen addig hallgatta, amíg a madár arról nem kezdett énekelni, hogy van valahol messze, igen messze egy ország, a Napnak Birodalma, ahova még a madár sem merészkedik. No, hát ott lakik a Napnak Öreganyja, aki nem más, mint a Sötétben Látó Tündér.

Ekkor a két kíváncsi óvó néni egymásra nézett, és elhatározta, hogy addig nem lehet nyugalma, amíg ezt a Tündért fel nem keresi, és meg nem tanulja tőle a Sötétben látás tudományát. Elindult ekkor a két kíváncsi óvó néni, ment, ment éjjel és nappal, hegyen és völgyön által, amikor aztán nagy sokára megérkezett a Napnak udvarába. Ott elébük toppant egy vénséges-vén anyóka.

  • Adjon isten, öreganyám! – köszöntötte a két kíváncsi óvó néni a vénséges-vén anyókát.
  • Fogadj isten, édes lányaim! Mi járatban itt, ahol a madár sem jár?
  • Eljöttünk megkeresni a Sötétben Látás képességét.
  • No, ha azért jöttetek, akkor jó helyen jártok, mert bizony én vagyok a Sötétben Látó Tündér. Megtanítalak benneteket a tudományomra, de csak egy feltétellel. Meg kell ígérnetek, hogy amikor visszatértek az emberek birodalmába, nem tartjátok meg magatoknak a sok-sok kincset, amit tőlem kaptatok, hanem szétosztjátok azt mindenkinek, aki kér belőle!

Így történt, hogy a Sötétben Látó Tündér megtanította a két kíváncsi óvó nénit a Sötétben Látás tudományára. Harmadik napon útnak indította őket, tarisznyájukat megrakta kincsekkel, és végül még segítőt is adott melléjük.

  • Itt ez a két gebe ló. Etessétek őket szívetek tüzének parazsával, és Táltos Paripákká változnak. Ezek a Táltos Paripák oda röpítenek benneteket, ahová csak akarjátok.
  • Isten áldjon jóságodért Sötétben Látó Tündér! Minden úgy lesz, ahogy kérted tőlünk.

Akkor aztán a két kíváncsi óvó néni felpattant a Táltosok hátára, és egy szempillantás alatt hazarepült. Így volt, mese volt, minden szava igaz volt.

2.Klasszikus és kortárs mesék alkalmazása az alkotó-fejlesztő meseterápiában - Boldizsár Ildikó vezetésével (30 órás)

A továbbképzés célja: A "Klasszikus és kortárs mesék alkalmazása az alkotó-fejlesztő meseterápiában" folytatása az "Alkotó-fejlesztő meseterápia" 30 órás akkreditált képzésnek. A kurzus célja a klasszikus és kortárs mesék pedagógiai szempontú vizsgálata. A pedagógusok ismerjék meg és tudják használni a legkiválóbb klasszikus és kortárs meséket munkájukban. Ismerjék meg az utóbbi 10 év gyermekirodalmát, váljanak képessé a komplex elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretanyag elsajátítása után az érzelmi, értelmi és szociális kompetenciák fejlesztésére. A kurzus további célja, az előző képzésen elsajátított meseterápiás alapismeretek fejlesztése és differenciálása, hogy a pedagógusok képessé váljanak a mesékkel való speciális munkára is.

A program tartalmának rövid ismertetése: A „Klasszikus és kortárs mesék alkalmazása az alkotó-fejlesztő meseterápiában” című kurzust azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik elvégezték a 30 órás alkotó-fejlesztő meseterápia című képzésünket, vagy részt vettek a Semmelweis Egyetem által akkreditált 120 órás meseterápia-tanfolyamon, illetve szeretnének történeteket alkalmazni pedagógiai munkájukban, mégpedig kettős céllal: egyrészt személyiségfejlesztésre, másrészt segítő szándékkal.

A tanfolyam sorra veszi azokat a klasszikus és kortárs műmeséket, amelyek a gyerekek megváltozott társadalmi helyzetére reagálva lélektani hitelességgel mutatják be a gyerekek nehézségeit, dilemmáit, és követendő példákat mutatnak ezek rendezésére.

A tanfolyam kifejezetten gyakorlat-orientált: miután a résztvevők elsajátították az alkotó-fejlesztő meseterápia alapjait, foglalkozásterveket készítenek a következő nevelési helyzetekre: dac, önállósodási törekvések;   baráti kapcsolatok zavarai: összeveszések, kibékülések, kiközösítés, ellenségeskedés, rivalizálás; harag, agresszió, düh, hazudozás; figyelemzavar; bánat, szomorúság, életuntság; félelem, szorongás; másság, idegenség, előítéletek; családi konfliktusok (válás, testvérféltékenység, szülő-gyerek konfliktusok); gyász. A kurzus utolsó részében a résztvevők személyre szabott meséket alkotnak, hogy szükség esetén ezzel a technikával is segíteni tudjanak.

A jelentkezés feltételei: az "Alkotó-fejlesztő meseterápia" 30 órás akkreditált képzés elvégzése

3. Digitális írástudás és tanulási környezet használata a  pedagógiai gyakorlatban (30 órás)

A program célja, hogy ismerjék meg a pedagógusok a digitális eszközökkel támogatott, konstruktív óravezetés lehetőségeit. Ismerjék meg Az Egyszervolt.hu digitális eszközeit, az  OKOS DOBOZ fejlesztő digitális taneszközt.

4. Fejlődés-lélektani sajátosságok az óvodában (30 órás)

A képzés célja, hogy a pedagógusok felelevenítsék és fejlesszék pszichológiai tudásukat, sok gyakorlattal és elmélettel.

5. Fejlődéslélektani sajátosságok a kisiskoláskorban (30 órás)

A képzés célja, hogy a pedagógusok felelevenítsék és fejlesszék pszichológiai tudásukat, sok gyakorlattal és elmélettel.

6. Naprakész pszichológiai tudás (30 órás) Indítása csak szeptembertől, havonta egy 3 órás előadás online és helyszíni részvétellel.

7. Differenciált tanulásszervezés, az egyéni különbségeket figyelembe vevő pedagógia (30 órás)

A képzés célja a pedagógusok felkészítése a differenciált tanulásszervezésre. Az életkori sajátosságokra, az egyéni eltérésekre, fejlődési különbségekre figyelő tanulásirányítás hazai elméletének és gyakorlatának megismertetése, tanítási készségek, képességek fejlesztése. A tanuló megismerésének módszereiben, valamint a személyközpontú pedagógia alapelveiben való elmélyült tudás megszerzése, s ezeknek saját gyakorlatban történő alkalmazására való felkészítés.

 8. Stresszkezelés és Burnout prevenció (30 órás)

Célja a stressz-menedzselési technikák megtanulása, a kommunikációs készség fejlesztése, személyes hatékonyság, asszertivitás fejlesztése. Olyan egyszerűen elvégezhető gyakorlatok megtanítása és gyakorlása, melyek sikeresen hozzájárulhatnak a mindennapi stressz kezeléséhez. A résztvevők megismertetése a tevékenységük során fellépő burnout jelenség jeleinek felismeréséhez, megelőzéséhez, kezeléséhez szükséges ismeretekkel. A burnout különböző fázisaiban elakadt szakember felismerésének facilitálása, a megfelelő beavatkozási pontok tudatosítása, az illeszkedő módszerek begyakorlása, s életközélivé tétele. Célja továbbá az empatikus kommunikáció fejlesztése, olyan egyszerűen elvégezhető feladatok megtanítása és gyakorlása melyek fokozzák az empátiás készséget. Mindezekkel elősegíteni az önkép erősödését, és az énerő fokozását, az önazonos életvezetés kialakítását és stabilizálását.

9. A pedagógiai gyakorlatban előforduló agresszió és konfliktus kezelése (30 órás)

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék azokat a konfliktustípusokat és –helyzeteket, amelyekkel a leggyakrabban szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerni a konfliktuskezelés néhány lehetséges és hatékony típusát és technikáját. További cél, hogy a résztvevők megismerjék a megküzdés alapfogalmait, illetve a legfontosabb intézményekben is sikeresen alkalmazható technikáit. Felhívni a pedagógusok figyelmét arra, hogy egy intézményen belül hányféle interperszonális konfliktus alakulhat ki a pedagógusok és a gyermekek, diákok viszonylatában.