GDPR adatvédelmi tisztviselő képzés

2018. 11.23. és 11.30. 9-16 óráig

(A képzés 2 napos lesz, a modulok egymásra épülnek, így nem lehet csak egy napra jönni)

Időpont: 1. nap 11.23. 9-16 óráig

                   2.  nap 11.30. 9-16 óráig

Helyszín: Független Pedagógiai Intézet, 1027 Frankel Leó u. 6.

A képzés díja: 40.000Ft+Áfa

Előadók: Dr. Klausmann Kornél, Kozák András

 A képzésen   max. 25 fő vehet részt.

Tematika:

Ssz. Téma Előadó: Képzési óra:
  1.  

Az uniós adatvédelmi rendelet, mint az adatkezelést meghatározó jogi norma

Általános jogi háttértudás a GDPR-ról    

Kozák A. 1 ó
  1.  
A köznevelési intézmények GDPR-ral összefüggő teendői Kozák A. 1 ó
  1.  
Az adatkezelés jogalapjai a köznevelési intézményben. A gyermekek, tanulók, a szülők és a munkavállalók az érintetti jogok és azok érvényesítése terén. Az előzetes tájékoztatás szerepe Kozák A. 2 ó
  1.  
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai, főbb felelősségi körök (feladatspecifikáció megjelenése a munkaköri leírásban, a nevelési-oktatási intézmény szabályozó dokumentumaiban) Dr. Klausmann K. 2 ó
  1.  
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
  1.  
Az adatvédelmi incidens fogalma, jelentősége az intézmény adatvédelmi tevékenységében. Kezelésének jogi és technikai kérdései Kozák A. 1 ó
  1.  
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
  1.  
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése a köznevelési intézményekben (intézményi közzétételi lista, honlap, KIR, INYR). Különleges adatok. Az adatvédelmi nyilvántartás Kozák A. 2 ó
  1.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége, hatáskörei, eljárásai.

Az adatvédelmi tisztviselő, mint kapcsolattartó pont    

Dr. Klausmann K.

1 ó

  1.  
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó

Jelentkezni lehet az alábbi linken:

http://fupi.hu/jelentkezes/gdpr_20181123/