Adatvédelmi ismeretek képzés

2020. február 7. és február 14.

Kedves Kolléga! 

A Független Pedagógiai Intézetben 2018 szeptemberében indítottuk el 16 órás képzésünket, mely a GDPR által előírtak alapján valamennyi köznevelési intézményben kötelezően megbízandó adatvédelmi tisztviselők (DPO) számára nyújtott elméleti és gyakorlati ismereteket beható jogszabály-értelmezéssel és számos jogeset-elemzéssel összekapcsolva. A tapasztalatok azt mutatták, hogy egyre nagyobb szükség van egy olyan képzésre, mely nem csak az adatvédelmi tisztviselők, hanem az intézményi adatkezelésben fokozott felelősséggel résztvevők, így az intézményvezetők, vezetőhelyettesek, óvodatitkárok és iskolatitkárok, rendszergazdák, sőt az intézményt fenntartókszámárais hasznos információkkal, elméleti és gyakorlati tudnivalókkal szolgál. 

Adatvédelmi ismeretek a köznevelési intézményekben a GDPR és az ágazati adatvédelmi jogszabályi előírások alapján” 

A képzés tematikájának részét képezik azok az új adatkezelési szabályok, amelyek a 2019/2020. tanévben kerülnek alkalmazásra a köznevelési intézményekben.  

A képzés ára: 40.000 Ft.

A képzés – mely nem akkreditált – két kontaktnapból áll, ahol jól használható segédanyagokat is kapnak a résztvevők, akik "élesben" is kipróbálhatják ismeretszerzésük hatékonyságát. 

A képzés elvégzéséről szóló igazolás birtokában hallgatóink adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására elméleti ismeretekkel felvértezve vállalkozhatnak bármely magyarországi köznevelési intézményben.    

 
A képzés időpontjai:   2020. február 7. (péntek) 9.00-16.30h

                                   2020. február 14. (péntek) 9.00-16.30h

 
A képzés helyszíne: 1027 Budapest, II. ker. Frankel Leó út 6.

 
Jelentkezés a képzésre:

http://fupi.hu/jelentkezes/gdpr_202002/

Előadók: Dr. Klausmann Kornél, Kozák András

 A képzésen   max. 25 fő vehet részt.

Tematika:

Ssz. Téma Előadó:  Képzési óra: 

Az uniós adatvédelmi rendelet, mint az adatkezelést meghatározó jogi norma

Általános jogi háttértudás a GDPR-ról    

Kozák A. 1 ó
A köznevelési intézmények GDPR-ral összefüggő teendői Kozák A. 1 ó
Az adatkezelés jogalapjai a köznevelési intézményben. A gyermekek, tanulók, a szülők és a munkavállalók az érintetti jogok és azok érvényesítése terén. Az előzetes tájékoztatás szerepe Kozák A. 2 ó
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai, főbb felelősségi körök (feladatspecifikáció megjelenése a munkaköri leírásban, a nevelési-oktatási intézmény szabályozó dokumentumaiban) Dr. Klausmann K. 2 ó
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
Az adatvédelmi incidens fogalma, jelentősége az intézmény adatvédelmi tevékenységében. Kezelésének jogi és technikai kérdései Kozák A. 1 ó
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése a köznevelési intézményekben (intézményi közzétételi lista, honlap, KIR, INYR). Különleges adatok. Az adatvédelmi nyilvántartás Kozák A. 2 ó

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége, hatáskörei, eljárásai.

Az adatvédelmi tisztviselő, mint kapcsolattartó pont    

Dr. Klausmann K. 1 ó
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó