Adatvédelmi ismeretek képzés

2019. szeptember 27. és október 4.

Kedves Kolléga!

Egy éves az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR). A hazai jogalkalmazásban ez idő alatt kialakult az adatvédelmi felügyeleti hatóság gyakorlata az eseti döntések révén. Az elmúlt egy évben számos jogharmonizációs célú törvénymódosítás született, így 2019. április 26. napjával módosultak az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírások, melyek valamennyi munkáltatóra az adatkezelés tekintetében új feladatokat telepítenek. Mindezekről és az általános tudnivalókról szól a köznevelés nyelvére lefordítva az általunk ajánlott képzés.

A Független Pedagógiai Intézetben 2018 szeptemberében indítottuk el – azt az immár négy sikeres kurzust megért – 16 órás képzésünket, mely a GDPR által előírtak alapján valamennyi köznevelési intézményben kötelezően megbízandó adatvédelmi tisztviselők (DPO) számára nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket beható jogszabály-értelmezéssel és számos jogeset-elemzéssel összekapcsolva. A célunk az, hogy e specifikus DPO-képzéssel segítsük a GDPR alkalmazását az intézmények és fenntartóik számára.

A képzés ismeretanyaga egyben hasznos tudnivalókat nyújt a fenntartóknak, az adatkezelő jogi képviselőinek minősülő intézményvezetőknek, az adatvédelmi koordinátoroknak, továbbá az adatvédelemmel foglalkozó valamennyi szakembernek, így az adatkezelést a gyakorlatban realizáló óvodatitkároknak, iskolatitkároknak, rendszergazdáknak.

S mindezt nem piaci áron kínáljuk! A képzés ára: 40.000 Ft+ÁFA. A képzés – mely nem akkreditált – két kontaktnapból áll, ahol jól használható segédanyagokat is kapnak a résztvevők, akik "élesben" is kipróbálhatják ismeretszerzésük hatékonyságát egy interaktív tudáspróba során.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás birtokában hallgatóink adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására elméleti ismeretekkel felvértezve vállalkozhatnak bármely magyarországi köznevelési intézményben.

http://fupi.hu/jelentkezes/gdpr_201909/

Időpont: 2019. szeptember

Helyszín: Független Pedagógiai Intézet, 1027 Frankel Leó út 6.

A képzés díja: 40.000Ft+Áfa

Előadók: Dr. Klausmann Kornél, Kozák András

 A képzésen   max. 25 fő vehet részt.

Tematika:

Ssz. Téma Előadó: Képzési óra:
  1.  

Az uniós adatvédelmi rendelet, mint az adatkezelést meghatározó jogi norma

Általános jogi háttértudás a GDPR-ról    

Kozák A. 1 ó
  1.  
A köznevelési intézmények GDPR-ral összefüggő teendői Kozák A. 1 ó
  1.  
Az adatkezelés jogalapjai a köznevelési intézményben. A gyermekek, tanulók, a szülők és a munkavállalók az érintetti jogok és azok érvényesítése terén. Az előzetes tájékoztatás szerepe Kozák A. 2 ó
  1.  
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása, feladatai, főbb felelősségi körök (feladatspecifikáció megjelenése a munkaköri leírásban, a nevelési-oktatási intézmény szabályozó dokumentumaiban) Dr. Klausmann K. 2 ó
  1.  
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
  1.  
Az adatvédelmi incidens fogalma, jelentősége az intézmény adatvédelmi tevékenységében. Kezelésének jogi és technikai kérdései Kozák A. 1 ó
  1.  
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó
  1.  
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése a köznevelési intézményekben (intézményi közzétételi lista, honlap, KIR, INYR). Különleges adatok. Az adatvédelmi nyilvántartás Kozák A. 2 ó
  1.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetékessége, hatáskörei, eljárásai.

Az adatvédelmi tisztviselő, mint kapcsolattartó pont    

Dr. Klausmann K.

1 ó

  1.  
Jogeset-elemzés Dr. Klausmann K. 2 ó