Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Független Pedagógiai Intézet (továbbiakban Képző) tájékoztatja az érintettet az Intézet regisztrációs rendszerében történő adatkezelésről.

Mire használjuk az Ön adatait?

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §-nak megfelelően a Képző rendeltetésszerű működésének, a jelentkezők és a tanfolyami résztvevők jogainak gyakorlásának és kötelezettségeinek teljesítésének, a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetésének, a jogszabályokban és a Képző egyedi szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításának, elbírálásának és igazolásának biztosítására.

Mely adatait fogjuk kezelni?

Lásd 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §-át.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

a. Mert Ön ehhez hozzájárult
b. Mert az Ön által kötött szerződés teljesítéséhez ez elengedhetetlenül szükséges
c. Mert a Képző jogos érdeke így kívánja
d. Mert jogszabály kötelezi a Képzőt az Ön adatainak a kezelésére (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §.)

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:
FÜPI Oktatási és Kulturális KFT
1027 Budapest
Frankel Leó út 6.
Képviselő: Juhász Ildikó igazgató

Adatfeldolgozó:
FÜPI Oktatási és Kulturális KFT
1027 Budapest
Frankel Leó út 6.
Képviselő: Juhász Ildikó igazgató

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A tanfolyami résztvevői jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt év, alkalmazotti adatok esetében a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év.

Az Önt megillető jogosultságok:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről;
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor betekinthet az általunk kezelt személyes adataiba;
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, hogy javíthassuk, törölhessük stb.
4. tájékoztatás címzettek személyéről - természetesen Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben kéri, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;
7. automatizált döntéshozatal esetén - kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Kérjük keressen meg minket, ha bármilyen kérdése van adatainak kezelésével kapcsolatban!

A Képző adatvédelmi tisztviselőjéhez
A FÜPI KFT adatvédelmi tisztviselője:
Juhász Ildikó
1027 Budapest
Frankel Leó út 6.
Tel.: +36 30 6208696
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

Bírósághoz
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.